พระคำสำหรับวันพุธ, วันที่ 24 เตือน เมษายน ปี 2024

ฮัน​นาห์​ตอบ​ว่า

ดิฉัน​ระบาย​ความ​ใน​ใจ​ของ​ดิฉัน​ออก​ต่อ​พระ​เจ้า​

1 ซามูเอล 1:15

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​ของ​ข้า​พระ​องค์ ขอ​เสียง​ร้อง​ของ​ข้า​พระ​องค์​มาถึง​พระ​องค์

สดุดี 102:1