Es Wort fer Sonndaach, 28. Mai 2023

Stellen eich uf, bleiwen stehn un guggen eich an, wie eich de HERR redde dut! De HERR steht eich bei.

2. Chronik 20,17

Gott dut uns in all unserer Drangsal treeschde, dass mer aach die treeschde känne, wo in all Sorde vun Drangsal sinn. Mir känne das met dem Trooscht, wo Gott uns selwer zudäl werre losst.

2. Korinder 1,4