Kalom, Yakshanba, 3 Dekabr 2023

Axir nur hamma narsani ochiq–oydin qiladi–ku! Mana shu sababdan Muqaddas Bitiklarda quyidagicha yozilgan: “Ey uxlayotgan, tur! O‘liklar ichidan tiril! Masih senga nur sochar.”

Injil, Efesliklar 5:13-14

Adashmanglar: “Yomon odamlar to‘dasi yaxshi axloqni buzar ekan”. Endi lozim bo‘lganiday o‘zingizga kelinglar, gunoh qilmanglar! Sizlar nomus qilasiz, deb aytyapmanki, sizlardan ba’zi kishilar Xudoni bilmaydilar.

Injil, 1 Korinfliklar 15:33-34