Kalom, Yakshanba, 28 May 2023

Bu urushda sizlar jang qilmaysizlar. Sizlar joyingizni egallab, kutinglar. Egamiz sizlarni g‘alabaga erishtirganini ko‘rasizlar.

Tavrot, 2 Solnomalar 20:17

U butun g‘am-qayg‘ularimiz uchun bizga tasalli beradi. Shu tariqa o‘zimizdek har turli qayg‘ularga yo‘liqqan boshqa odamlarni biz Xudodan olgan tasalli bilan ovuntira olamiz.

Injil, 2 Korinfliklar 1:4