Günün Ayeti, Pazar 28 Mayıs 2023

Yerinizde durup bekleyin, RAB’bin size sağlayacağı kurtuluşu görün, RAB sizinle olacak!

Tevrat, 2. Tarihler 20:17

Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor.

İncil, 2. Korintliler 1:4