Słowo na Niedzielę, 28 Maj 2023

Stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od PANA.

2 Ks. Kronik 20:17

Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.

2 Koryntian 1:4