Die Woord vir Woensdag 24 April 2024

Hanna het geantwoord:

Ek het my hart uitgestort voor die Here.

1 Samuel 1:15

Here, luister tog na my gebed, hoor tog my geroep om hulp!

Psalm 102:2